Skip to main content
pup real estate realiseert

(tijdelijke) woningen

wat doen wij aan de huidige woningnood?

wij ontwikkelen (tijdelijke) woningen

Met een tekort aan ca. 331.000 woningen is er in Nederland sprake van een enorme woningnood. Het gevolg is een stijging van de huurprijzen en overbieden op koopwoningen. Jongeren, jongwerkenden, starters op de woningmarkt, eerst samenwonenden, gebroken gezinnen en meer doelgroepen vinden hierdoor moeilijk tot geen woning.

PUP Real Estate ontwikkelt voor eigen rekening tijdelijke woningen met de kwaliteit van een echte woning. Door de Minister van Binnenlandse zaken wordt de bouw van tijdelijke woningen als één van dé oplossingen van de woningnood gezien. Om deze nog sneller neer te kunnen zetten heeft de Minister in de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om snel tijdelijke woningbouw te realiseren. Zo is de vergunning procedure verkort zodat er  binnen 8 weken gebouwd kan worden, is de huurperiode verruimd van 2 naar 3 jaar en bestaat de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten opnieuw af te sluiten.

 PUP Real Estate is bekend met al deze maatregelen en neemt door geheel Nederland grootschalige initiatieven om deze woningen voor eigen rekening neer te zetten. Haar pipeline van woningen bedraagt momenteel circa 3.000 woningen waarvan er 600 in ontwikkeling zijn.

schrijf je vandaag nog in!

Inschrijven is geheel kosteloos, nadat jij je ingeschreven hebt ontvang je meer informatie over onze projecten, en informatie over hoe jij ons kunt helpen het project sneller te realiseren.