Skip to main content

over pup real estate

Pup Real Estate is door Roger Sevenheck opgericht met het doel om op korte termijn zeer veel tijdelijke woningen te bouwen op diverse locaties in Nederland.

Als vastgoedondernemer is hij inmiddels 33 jaar voor eigen rekening werkzaam in het ontwikkelen van vastgoed.

De enorme woningnood in Nederland heeft hem gemotiveerd om zijn  jarenlange expertise in te zetten om zo snel mogelijk goede betaalbare woningen te ontwikkelen voor urgent woningzoekenden  zoals studenten, jongeren, starters op de woningmarkt en  gebroken gezinnen. Daarbij maakt hij gebruik van de door de Minister aangereikte veranderingen in de wetgeving van het bouwen van woningen. Deze maken het onder meer mogelijk om versneld te ontwikkelen volgens het zogenaamde Kruimelgeval-principe. Aan de verandering van deze regelgeving heeft hij door zijn contacten in de Tweede Kamer rechtstreeks een substantiële bijdrage mogen leveren.

Bij de ontwikkelingen staat de context van de stad centraal, vormgeving en inpassing binnen de gemeente zijn dan ook bepalend om gezamenlijk de omgeving van de inwoners vorm te geven. Doelstelling is dan ook om voor deze inwoners bij te dragen aan de leefbaarheid van haar omgeving.

Het bouwconcept is gebaseerd op het aloude spel Meccano, stalen frames die afgebouwd worden met prefab schuim betonnen vloerplaten, gevels en daken. De modules van badkamers en keukens worden tijdens de bouw geplaatst, dit alles volgens het Bouwbesluit voor échte bouw, dus géén containerbouw.

De woningen kunnen in verschillende oppervlaktes worden geleverd. De architectuur past zich aan aan de omgeving.

Momenteel staan wij met een team van circa 22 personen, ieder werkend vanuit zijn eigen discipline, aan de vooravond van de uitrol van het concept.

schrijf je vandaag nog in!

Inschrijven is geheel kosteloos, nadat jij je ingeschreven hebt ontvang je meer informatie over onze projecten, en informatie over hoe jij ons kunt helpen het project sneller te realiseren.